Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0966/TA, 13 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer: 17/966/TA

 

betreft: [klager]                                                                         datum: 13 september 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.T. van Rhijn, namens

 

[…], verder te noemen klager,

 

gericht tegen een uitspraak van 14 maart 2017 van de beklagcommissie bij FPC Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 juni 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.T. van Rhijn, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting […].

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft:

a. de modificatie van klagers televisie en playstation (PN 2016/68);
b. de ondervonden schade als gevolg van de modificatie (PN 2016/122).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Door het dichtkitten van de aansluitingen op diverse apparaten worden deze onherstelbaar beschadigd. Het beleid van de Pompestichting is dat per 1 mei 2016 de USB-aansluitingen niet meer worden dichtgelijmd. Klagers apparatuur was al onklaar gemaakt in de Van der Hoevenkliniek waar klager verbleef voordat hij werd overgeplaatst naar de Pompestichting. De Pompestichting heeft haar eigen regels en laat de apparatuur niet verzegelen maar dichtkitten door de firma Strijbosch. Klager heeft hiervoor geen toestemming gegeven, enkel voor het verzegelen. De conclusie van de beklagcommissie dat de brief van 8 augustus 2016 alleen betrekking heeft op USB-aansluitingen en niet ook op LAN-aansluitingen is arbitrair. Ook indien men was overgegaan tot het verzegelen van de LAN-aansluiting in plaats van het dichtkitten, had men hetzelfde resultaat kunnen bereiken, namelijk het onklaar maken van het apparaat voor internetgebruik. De garantie van het apparaat was dan niet verloren gegaan en de verzekering had de kosten kunnen dekken. Uit de uitspraak van de beklagcommissie kan worden opgemaakt dat ook de beklagcommissie vindt dat de ingrijpende manier van onklaar maken, leidt tot onnodige beschadigingen. Er is feitelijk vastgesteld dat er sprake was van schade. Op het scherm is een zwarte vlek geconstateerd, waarna de apparatuur weer is opgestuurd naar Srijbosch. Ook in tweede instantie wordt door klager schade geconstateerd. Het verzoek van klager om dit op een foto vast te leggen, wordt door de inrichting geweigerd. De vaststelling door de mentor dat er geen schade is, is dan kennelijk voldoende. Het leveren van bewijs van het tegenovergestelde wordt klager onmogelijk gemaakt. Er zit een kras op de TV, deukjes op de gepolijste rand, waarschijnlijk door het gebruik van een schroevendraaier, een kras op het scherm waar de pixels nog niet in orde zijn en er is een beschadiging op de doos behorende bij de TV. Het feit dat de originele afstandsbediening niet meer functioneerde, toont aan dat er sprake was van schade. De door de inrichting geleverde afstandsbediening was volstrekt ontoereikend voor de configuratie, de mogelijkheden die de TV biedt.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het mediabeleid verschilt per inrichting. Het beleid in de Pompestichting is dat wifi niet is toegestaan en dat alle poorten op de apparatuur dicht moeten. In de apparatuur van klager is de wifi eruit gehaald, deze was niet onklaar gemaakt volgens het inrichtingsbeleid. Met klager is gesproken over het door de inrichting gevoerde beleid en hem is de keuze voorgehouden de apparatuur onklaar te laten maken of deze uit te voeren.

 

3.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat met klager uitdrukkelijk is gesproken over het beleid dat de inrichting hanteert voor het onklaar maken van apparatuur. Ook is klager de keuze gegeven de apparatuur volgens het beleid van de inrichting onklaar te laten maken of te laten uitvoeren. De beroepscommissie stelt vast dat klager toestemming heeft gegeven voor het onklaar maken. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. C.A.M. Schaap - Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 13 september 2017

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven