Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0977/JA, 21 juni 2016, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/977/JA

betreft: [klager] datum: 21 juni 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. N. Hendriksen namens

[...], geboren op [...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 maart 2016 van de beklagcommissie bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hunnerberg te Nijmegen, betreffende de weigering van de directeur om een selectieadvies uit te brengen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. N. Hendriksen om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klager heeft op 29 december 2015 de directeur verzocht een advies strekkende tot overplaatsing uit te brengen. In gevolge artikel 19, eerste lid, Bjj heeft klager het recht een verzoek tot overplaatsing in te dienen bij de selectiefunctionaris. Klager
heeft dit niet gedaan. Gelet op artikel 19, tweede lid, Bjj wordt met een verzoekschrift gelijkgesteld een akkoordverklaring van de jeugdige met het selectieadvies van de directeur. Daarvan is echter hier geen sprake nu de directie geen reden zag om
een
selectieadvies op te maken. Er is dus geen selectieadvies waarmee klager zich akkoord kon verklaren en dus ook geen sprake van een situatie die gelijk gesteld kan worden met het indienen bij de selectiefunctionaris van een verzoek tot overplaatsing.
Tegen de weigering van de directeur om een selectieadvies uit te brengen, staat dan ook geen beklag open. De beroepscommissie zal derhalve de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag verklaren.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, drs. H. Heddema en mr. R. van de Water, leden, bijgestaan door
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 juni 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven