Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0640/SGA, 2 maart 2016, schorsing
Uitspraakdatum:02-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Uitspraak

Nummer : 16/640/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 2 maart 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting Nieuwegein.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de
(verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde inrichting van 25 januari 2016, inhoudende de terugplaatsing van verzoeker naar het basisprogramma (degradatie).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 31 januari 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 1 maart 2016.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Er is geen sprake van een spoedeisend belang voor verzoeker. De bestreden beslissing dateert van 25 januari 2016 het schorsingsverzoek is pas op
29
februari 2016, ruim dan vier weken later terwijl een herbeoordeling van de plaats van verzoeker in het basisprogramma binnenkort aan de orde is, ontvangen. Nu het spoedeisend belang ontbreekt, zal het verzoek worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 maart 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven