Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0851/GA, 25 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:25-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/851/GA

betreft: [...] datum: 25 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

gericht tegen een uitspraak van 18 februari 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de p.i. Vught, betreffende het aan klager verstrekken van beschimmelde kaas,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Vught in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk toe te lichten en klager om schriftelijk te reageren op het beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De directeur weerspreekt de stelling dat klager meer dan eenmalig beschimmelde kaas is verstrekt. Het eenmalig verstrekken van beschimmelde kaas is niet aan te merken als een beslissing van de directeur. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard,
de uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 25 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven