Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/232/SGA, 1 februari 2016, schorsing
Uitspraakdatum:01-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/232/SGA
Betreft : [klager] datum: 1 februari 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoekster te noemen, verblijvende in de locatie Ter Peel.

Verzoekster vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie, inhoudende het geven van een waarschuwing aan verzoekster voor het
door
haar op 26 januari 2016 vertoonde gedrag.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 29 januari 2016, alsmede van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie bij de locatie Ter Peel d.d. 1 februari 2016 inhoudende onder meer dat het
schorsingsverzoek als klacht zal worden ingeboekt.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Verzoekster heeft op 26 januari 2016 verslag aangezegd gekregen vanwege het verstoren van de orde, rust en veiligheid in de inrichting. Ze heeft
daarvoor een waarschuwing gekregen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter leent de aard van een dergelijke beslissing zich niet voor schorsing van de tenuitvoerlegging daarvan, zodat de voorzitter niet toe komt aan een verdere beoordeling van de
beslissing. Het verzoek zal worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 1 februari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven