Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/616/GB, 1 maart 2016, beroep
Uitspraakdatum:01-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/616/GB

Betreft: [klager] datum: 1 maart 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P. Jeeninga, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 februari 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 26 februari 2016 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Zuyderbos ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 29 januari 2016 is klager opgeroepen zich op 26 februari 2016 te melden in de p.i. Zuyderbos voor het ondergaan van een principale hechtenisstraf van 28 dagen. Op 12 februari 2016 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 22
februari
2016 ongegrond is verklaard.

3. Ontvankelijkheid
Uit telefonische inlichtingen bij de Afdeling bevolking van de p.i. Zuyderbos op 26 en 29 februari 2016 is gebleken dat klager zich niet in de inrichting heeft gemeld. Hiermee heeft klager zich onttrokken aan zijn detentie en heeft hij
als gevolg hiervan zijn status als zelfmelder verloren. Tegen deze achtergrond heeft klager geen belang meer bij een beoordeling van het beroep. Mitsdien beslist de beroepscommissie als volgt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Kokee, secretaris, op 1 maart 2016

secretaris voorzitter

Naar boven