Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2287/GA en 15/2534/GA, 19 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 15/2287/GA en 15/2534/GA

betreft: [klager] datum: 19 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van
[...], verder te noemen klager,

gericht tegen twee uitspraken van 13 juli 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, betreffende de oplegging van een disciplinaire straf van opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel zonder tv voor
de duur van een dag wegens ruilhandel (15/2287/GA) en het te laat verstrekken van paracetamol en het soms niet verstrekken van paracetamol (15/2534/GA),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Vught in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
15/2287/GA:
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

15/2534/GA:
Door klager zijn data vermeld in het beklag maar hij heeft niet gespecificeerd op welke datum/data hij paracetamol te laat zou hebben gekregen noch heeft hij aangegeven op welke van de vermelde data hem geen paracetamol verstrekt zou zijn.
Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft klager onvoldoende concreet het beklag omschreven en voldoet het klaagschrift niet aan de eisen van artikel 61, derde lid, van de Pbw. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie
vernietigen
en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot 15/2287/GA ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie. Zij vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie met betrekking tot 15/2534/GA en verklaart klager alsnog
niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 19 oktober 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven