Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3613/GA, 5 februari 2016, beroep
Uitspraakdatum:05-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3613/GA

betreft: [klager] datum: 5 februari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 oktober 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer, betreffende de weigering om een Playstation 2 in te voeren,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Vast staat dat een Playstation 2 een dvd-afspeelmogelijkheid heeft. Zoals de beroepscommissie in eerdere uitspraken reeds heeft overwogen, moeten apparaten waarmee dvd’s afgespeeld kunnen worden, worden aangemerkt als film- en videoapparatuur. Het
voorhanden hebben daarvan in de verblijfsruimte is op grond van artikel 4.5.1 van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen verboden. Dit is een algemene voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende regel. Hiertegen
staat
op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw geen beklag open. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie derhalve vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 5 februari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven