Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1884/GA, 27 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 02/1884/GA

betreft: [klager] datum: 27 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 9 september 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 19 augustus 2002 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 november 2002, gehouden in de p.i. Vught te Vught, zijn gehoord klager en de heer [...], locatie-directeur van de p.i. De Geerhorst.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het zoekraken van enkele van klagers eigendommen na zijn overplaatsing van de p.i. Overmaze te Maastricht naar de p.i. De Geerhorst.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Toen ik te horen kreeg dat ik zou worden overgeplaatst heb ik al mijn spullen ingepakt. Pas enkele weken nadat ik in De Geerhorst was aangekomen, heb ik mijn spullen gekregen. Ik mocht er niet bij zijn toen de fourier de dozenopenmaakte. Toen ik de dozen kreeg, bleken er spullen, zoals postzegels en administratie, te ontbreken.
De enige lijst die ik heb getekend was die betreffende mijn militaire spullen. Verder heb ik geen gespecificeerde lijst ingevuld.

De locatie-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Na binnenkomst zijn klagers dozen bij de fourier terechtgekomen. Daar zijn de dozen -zoals gebruikelijk- in klagers aanwezigheid geopend. Er was ook een grote kist bij, de zich daarin bevindende dozen zijn eruit gehaald en enkelewielen en velgen zijn er in gelaten.
Klager heeft overigens de lijsten voor uitvoer zowel als die voor invoer getekend.

3. De beoordeling
Niet aannemelijk is geworden, dat klager in Maastricht over de beweerdelijk vermiste goederen beschikte, dat die goederen zijn ingepakt en dat er in het kader van de verzending naar de p.i. De Geerhorst enige onzorgvuldigheid isbegaan.
Het beroep moet mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 27 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven