Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2539/GA, 31 december 2015, beroep
Uitspraakdatum:31-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Uitspraak

nummer: 15/2539/GA

betreft: [klager] datum: 31 december 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N. Verpaalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 juli 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 december 2015, gehouden in de p.i. Vught, is mevrouw [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij voormelde p.i. gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.
Mr. C.G.J.E. Lut, indiener van het aanvullende beroepschrift, heeft tegenover de beroepscommissie verklaard klager niet langer bij te staan maar dat klager een andere raadsman heeft gezocht.

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de terugplaatsing vanuit het plusprogramma naar het basisprogramma (degradatie).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in het (aanvullende) beroepschrift schriftelijk toegelicht.

De directeur heeft in beroep verwezen naar het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Nu klager, zoals de beklagrechter heeft overwogen, tijdens zijn verblijf in het plusprogramma een drietal disciplinaire straffen opgelegd heeft gekregen voor feiten die als zogenaamd ‘rood’ gedrag mochten worden gekwalificeerd terwijl de
beroepscommissie daarnaast aannemelijk acht dat klager zelf de keuze heeft gemaakt om niet (meer) deel te nemen aan de cursus “Kiezen Voor Verandering”, moet worden geoordeeld dat de directeur de bestreden degradatiebeslissing op goede gronden heeft
genomen, terwijl die beslissing ook voldoende is onderbouwd. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom niet leiden tot een andere uitspraak dan die van de beklagrechter. Het beroep zal ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter
zal
worden bevestigd, met aanvulling van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, dr. H.G. van de Bunt en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 31 december 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven