Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2930/GA, 14 december 2015, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2930/GA

betreft: [klager] datum: 14 december 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 augustus 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen, betreffende de weigering om klagers televisie en ventilator in te voeren,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
In de huisregels van de locatie Esserheem wordt in paragraaf 4.5.1.1 een televisietoestel aangemerkt als een verboden voorwerp. In paragraaf 4.5.1.2 worden de toegestane voorwerpen genoemd, waaronder een ventilator met een maximale doorsnede van 35
centimeter. Onweersproken is door de directeur gesteld dat de ventilator die klager wil invoeren een grotere doorsnede heeft dan 35 centimeter. Nu klager klaagt over algemeen in de inrichting geldende regels die niet in strijd zijn met hogere wet-
en/of
regelgeving, is de beroepscommissie van oordeel dat klager niet kan worden ontvangen in zijn beklag. De uitspraak van de beklagcommissie zal dan ook worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.P. Versluis, secretaris, op 14 december 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven