Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2769/GA, 18 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:18-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2769/GA

betreft: [klager] datum: 18 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 juli 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Groot Alphen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet juist uitbetalen van klagers arbeidsloon.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft schriftelijk aangevoerd dat hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie.

De directeur heeft daarop schriftelijk gereageerd.

3. De beoordeling
Op grond van het bepaalde in artikel 61, derde lid, van de Pbw vermeldt het klaagschrift zo nauwkeurig mogelijk de beslissing waarover wordt geklaagd en de redenen van het beklag.
Klager heeft aangevoerd dat hij in de periode van januari 2014 tot en met april 2015 zes werkdagen niet uitbetaald heeft gekregen. Nu klager niet nader heeft gespecificeerd welke dagen het betreft, is de beroepscommissie van oordeel dat klager zijn
klacht onvoldoende nauwkeurig heeft geformuleerd. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 18 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven