Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0934/TB, 14 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:14-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/934/TB

betreft: [klager] datum: 14 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 6 mei 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing d.d. 18 april 2002 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld zijn beroep schriftelijk nader toe te lichten en de Minister om zijn verweer schriftelijk nader toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager te plaatsen in de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. De Minister heeft op 18 april 2002 beslist klager te plaatsen in de Dr.S. van Mesdagkliniek. Dezeplaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.
Klager heeft beroep ingesteld tegen voormelde beslissing om reden dat zijn te Roosendaal wonende echtgenote gehandicapt is en hem slechts kan bezoeken indien hij in een tbs-inrichting in het zuiden of midden van het land verblijft.
De Minister heeft klagers bezwaar in aanmerking genomen, heeft de bestreden beslissing herzien en heeft klager geherselecteerd voor de TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal. Blijkens het hoorformulier d.d. 24 juni 2002, opgemaaktdoor het bureau selectie en detentiebegeleiding van de penitentiaire inrichting te Breda, staat klager positief tegenover laatstgenoemd plaatsingsvoornemen.

3. De beoordeling
Nu klager is geherselecteerd voor plaatsing in de TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal en te verwachten is dat de Minister zijn plaatsingsbeslissing dienovereenkomstig zal formaliseren, is de beroepscommissie van oordeel dat hetbelang aan klagers beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.F. Swart-Babbé, secretaris, op 14 november 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven