Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2819/GB, 22 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2819/GB

Betreft: [klager] datum: 22 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. Wezepoel, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 augustus 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.
Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot het verbinden van voorwaarden (een locatieverbod, een locatiegebod, een contactverbod en een verbod (on)betaalde DJ-activiteiten te verrichten) aan deelname aan
een penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 19 mei 2014 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo. Vanuit deze inrichting is hij op 12 augustus 2015 geselecteerd voor deelname aan een p.p.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 17, eerste lid, aanhef en onder b., van de Pbw is indiening van een bezwaarschrift mogelijk tegen een beslissing tot beëindiging van deelname aan een p.p. De Pbw kent niet de mogelijkheid van een rechtsmiddel tegen de aan het p.p.
verbonden voorwaarden. Gelet hierop dient de bestreden beslissing te worden vernietigd en dient klager alsnog niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn bezwaar.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn bezwaar.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 22 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven