Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2035/GA, 19 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2035/GA

betreft: [klager] datum: 19 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 juni 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein.

Alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 september 2015, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Nieuwegein, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens een positieve uitslag van een urinecontrole op het gebruik van softdrugs.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht.
Klager is van mening dat een en ander niet kan kloppen. Er zit een duidelijk verschil tussen de onderzoeksresultaten ten aanzien van de THC.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Uit de uitslagen van de urinecontroles kwam naar voren dat er bij klager sprake moet zijn van bijgebruik. Er lag een periode van vier weken tussen de beide urinecontroles. Klager is klein en heeft een mager postuur en is een zeer frequent gebruiker van
cannabis.

3. De beoordeling
Bij de urinecontrole van 10 maart 2015, naar aanleiding waarvan de onderhavige disciplinaire straf is opgelegd, scoorde klager positief op het gebruik van cannabis, waarbij de aangetroffen THC-waarde 794 ug/l bedroeg. In het daaromtrent vermelde
rapport
staat als de ratio tussen de cannabiswaarde (794 ug/l) en de kreatininewaarde (25,7 mmol/l) - de thc/kreatinineratio - 30.9 vermeld.
In eerdere uitspraken heeft de beroepscommissie bepaald dat in zaken als de onderhavige niet de in de urine aangetroffen hoeveelheid cannabinoide stoffen (de thc-waarde) bepalend is voor de vraag of een gedetineerde sinds de laatste urinecontrole heeft
bijgebruikt, maar dat daarvoor de thc/kreatinineratio bepalend is, afgezet tegen de eerder gemeten thc/kreatinineratio. Nu die ratio in de twee voorgaande urinecontroles (van 11 en 17 februari 2015) niet is bepaald, kan niet eenduidig worden beoordeeld
of er al dan niet sprake is van bijgebruik en dus van strafwaardig gedrag. Bij deze eerdere urinecontroles was overigens sprake van een hogere cannabiswaarde (alleen aangeduid als ‘> 1000 ug/l’) dan bij de onderhavige controle (794 ug/l). De beslissing
van de directeur is daarom genomen op een grond die deze niet kan dragen en mitsdien onredelijk en onbillijk. De uitspraak van de beklagrechter kan daarom niet in stand blijven en het beklag dient alsnog gegrond te worden verklaard.

De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming en stelt de hoogte daarvan vast op € 52,50.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 52,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas,, voorzitter, mr. L.M. Moerings en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 19 oktober 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven