Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1981/GA, 19 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1981/GA

betreft: [klager] datum: 19 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K. Lans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 juni van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, betreffende:
a. het te laat verstrekken van klagers medicatie;
b. het te laat beantwoorden van klagers celoproep,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag als vermeld onder a en b ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

De raadsvrouw heeft verzocht om het calamiteitenoverzicht van de dag waarop het beklag ziet op te vragen bij de directeur.

Door het secretariaat van de beroepscommissie is op 16 september 2015 een calamiteitenoverzicht opgevraagd bij de directeur. Op maandag 5 oktober 2015 is het calamiteitenoverzicht ontvangen. Een afschrift is toegestuurd aan klager en zijn raadsvrouw.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De directeur heeft gesteld dat klager langer heeft moeten wachten op zijn medicatie dan normaal. Eveneens heeft het langer geduurd om de intercomoproep te beantwoorden. De directeur komt op grond hiervan tot het verzoek de klachten van klager gegrond
te verklaren. De beroepscommissie zal het verzoek toewijzen. Gelet op alle omstandigheden van het geval zal aan klager geen tegemoetkoming worden toegekend.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. E.P. Versluis, secretaris, op 19 oktober 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven