Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0282/GA, 12 juni 2015, schorsing
Uitspraakdatum:12-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/282/GA

betreft: [klager] datum: 12 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 januari 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard, betreffende:
a. het uitvallen van het dagprogramma in verband met een personeelsbijeenkomst;
b. de regel dat voor maximaal € 100,= per week aan boodschappen mag worden besteld en
c. het niet leveren van twee artikelen door de winkel.

Alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk in het beklag verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Sittard in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. M.F.E. Sprenkels om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart zij het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 juni 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven