Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2044/GB, 8 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:08-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2044/GB

Betreft: [klager] datum: 8 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager en mr. K.H.T. van Gijssel, ingediend namens klager

gericht tegen een op 30 juni 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing het elektronisch toezicht (e.t.) voort te zetten gedurende klagers penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 15 juni 2012 gedetineerd. Hij verbleef in de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor deelname aan een p.p. Op 24 april 2015 is het programma aangevangen en is klager administratief
ondergebracht bij de PIA Haarlem. Op 4 juni 2015 heeft de selectiefunctionaris besloten het e.t. voort te zetten. Op 15 juni 2015 is beslist tot beëindiging van klagers deelname aan het p.p. en op diezelfde datum is hij geplaatst in de p.i. Lelystad.
De
einddatum van klagers detentie is gesteld op 9 september 2015.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 72, eerste lid jo. Artikel 17, eerste lid onder b, van de Pbw heeft een gedetineerde het recht een beroepschrift in te dienen tegen de beslissing van de selectiefunctionaris tot beëindiging van zijn deelname aan een p.p. Ingevolge
artikel 72, eerste lid jo. Artikel 18, eerste lid, van de Pbw heeft een gedetineerde voorts het recht een beroepschrift in te dienen tegen de afwijzing van zijn verzoek tot deelname aan een p.p.

In het onderhavige geval heeft de selectiefunctionaris op grond van artikel 7a van de Penitentiaire maatregel besloten het e.t. voort te zetten. Van een beslissing tot beëindiging van het p.p. of een beslissing tot afwijzing van een verzoek tot
deelname
aan een p.p. is derhalve geen sprake. Klager dient niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 8 september 2015

secretaris voorzitter

Naar boven