Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1818/GA, 2 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:02-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1818/GA

betreft: [klager] datum: 2 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

gericht tegen een uitspraak van 5 juni 2015 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 september 2015, gehouden in de p.i. Almelo, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Ter Apel, gehoord.
Klager van wie geen adres bekend was, kon niet voor de zitting worden opgeroepen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klager een pakketje door hem bestelde paprika’s niet heeft gekregen, omdat dit aan een andere gedetineerde is geleverd.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van € 5,= toegekend, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft in de week van 11 februari 2015 vier pakketjes paprika’s besteld. Hij heeft drie pakketjes ontvangen, omdat
één pakketje niet vers genoeg was. Een product uitleveren dat niet aan de normen voldoet, is niet wenselijk. De inrichtingswinkel heeft geen verse producten op voorraad, omdat afgepast wordt besteld. Het winkelpersoneel heeft genoteerd dat maar drie
pakketjes paprika’s zijn uitgeleverd. Klager heeft ook niet voor het vierde pakketje paprika’s betaald. De directeur verwijst naar een e-mail van het personeel van de winkel. Alle boodschappen worden uitgeleverd in een box op naam van de desbetreffende
gedetineerde. De box is verzegeld. Dat, zoals klager aanvoert, een pakketje paprika’s niet aan hem is geleverd, omdat dit aan een andere gedetineerde zou zijn geleverd, kan dan ook niet kloppen.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de beroepscommissie vast dat klager vier pakketjes paprika’s had besteld en er drie aan hem zijn geleverd, omdat één pakketje niet vers genoeg bleek te zijn, hetgeen wordt bevestigd in de
dagrapportage van 11februari 2015 en in een e-mail van het winkelpersoneel van 9 juni 2015. Vast staat dat het pakketje paprika’s dat niet aan klager is geleverd, niet in rekening is gebracht bij klager. Nu door de directeur is aangevoerd dat
boodschappen in een verzegelde box op naam aan gedetineerden worden geleverd, acht de beroepscommissie niet aannemelijk dat het pakketje paprika’s - dat niet aan klager is geleverd - aan een andere gedetineerde is gegeven. Niet gebleken is dan ook dat
de directeur enige zorgplicht heeft geschonden. Gelet op het voorgaande zal het beroep dan ook gegrond worden verklaard, zal de uitspraak van de beklagcommissie worden vernietigd en zal het beklag alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, R. van Benthem RA en drs. R.K. Boelens, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 2 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven