Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3049/STA (wraking), 17 september 2015, schorsing
Uitspraakdatum:17-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 15/3049/STA (wraking)

Betreft : [klager] datum: 17 september 2015

De wrakingskamer uit de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming als bedoeld in artikel 31 van de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015 heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen
verzoek van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in FPC Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om wraking van de voorzitter die eerdere verzoeken om schorsing betreffende beslissingen van het hoofd van de inrichting tot het afzonderen van verzoeker heeft behandeld en vraagt voorts om schorsing van de volgens hem nu vijf maanden
durende volledige afzondering met toezicht op contact met de buitenwereld.

De wrakingskamer heeft voorts kennisgenomen van de uitspraak en de onderliggende stukken van het eerdere schorsingsverzoek waarnaar verzoeker heeft verwezen (15/2335/STA).

1. De beoordeling
Verzoeker vraag om wraking van de voorzitter [A.] op de grond dat zij in strijd met het EVRM bij de behandeling van vrijwel al zijn schorsingsverzoeken zonder meer de onjuiste stellingen van het hoofd van de inrichting heeft overgenomen, zoals
laatstelijk in RSJ [uitspraakdatum, kenmerk].

Naar het oordeel van de wrakingskamer dient het wrakingsverzoek te worden afgewezen reeds nu genoemde schorsingsvoorzitter thans met vakantie is en gedurende deze vakantie in haar plaats een andere voorzitter schorsingsverzoeken ex artikel 64 van de
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden behandelt.

Deze andere voorzitter zal het tevens door verzoeker gedane schorsingsverzoek in behandeling nemen en daarop beslissen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek tot wraking van [ A ] af.

Aldus gegeven door mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 17 september 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven