Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1590/GA, 2 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:02-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1590/GA

betreft: [klager] datum: 2 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zuid te Arnhem,

gericht tegen een uitspraak van 8 mei 2015 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 september 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting Almelo, is de [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Zuid te Arnhem gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat andere gedetineerden meer televisiezenders kunnen ontvangen, HD-televisie hebben en een betere beeldkwaliteit hebben, terwijl klager hetzelfde betaalt.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Doordat de financiële middelen ontbraken, was het niet mogelijk om alle oude televisies in één keer te vervangen voor
digitale televisies. De directeur heeft er daarom voor gekozen de televisies gefaseerd te vervangen. Het beeld van de oude televisies is inderdaad minder scherp dan dat van de nieuwe, digitale televisies. De kwaliteit van het beeld is per afdeling in
ieder geval hetzelfde. De oude televisies voldoen volgens de directeur ook nog steeds aan de norm. De directeur vindt dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Alle gedetineerden hebben hetzelfde (beperkte) zenderaanbod. Ook betalen alle gedetineerden
dezelfde huur voor de televisie. De directeur hoopt dat eind 2015 alle televisies zijn vervangen.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Vast staat dat de directeur heeft besloten de bestaande televisies te vervangen door digitale, aangezien deze een betere beeldkwaliteit bezitten. Om financiële redenen heeft hij beslist de televisies in de inrichting gefaseerd te vervangen door nieuwe,
digitale televisies. Klager had ten tijde van zijn beklag een nog niet vervangen televisie. Vast staat voorts dat alle gedetineerden dezelfde huur betaalden voor de televisie.

De beroepscommissie stelt voorop dat de directeur verantwoordelijk is en blijft (kortdurende incidenten daargelaten) voor een goede ontvangst van televisieprogramma’s met name nu gedetineerden gehouden zijn te betalen voor huur van de televisies
inclusief de ontvangst van programma’s. Hoewel vast staat dat de beeldkwaliteit van de televisie van klager minder scherp was dan die van de gedetineerden die over een digitale televisie beschikten, is niet gebleken dat de beeldkwaliteit van klagers
televisie dusdanig slecht was dat moet worden geoordeeld dat de directeur niet aan zijn verantwoordelijkheid voor een goede ontvangst heeft voldaan. Bovendien is door de directeur onweersproken aangevoerd dat alle gedetineerden hetzelfde (beperkte)
zenderaanbod kunnen ontvangen. Gelet op het voorgaande zal het beroep van de directeur dan ook gegrond worden verklaard, zal de uitspraak van de beklagcommissie worden vernietigd en het beklag alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, R. van Benthem RA en drs. R.K. Boelens, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 2 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven