Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1788/GA, 11 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1788/GA

betreft: [klager] datum: 11 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 27 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 19 augustus 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring (h.v.b.) Arnhem-Zuid te Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormeld h.v.b. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager geen frisdrank mag meenemen naar de arbeidszaal.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft, anders dan de directeur en de beklagrechter stellen, nooit een arbeidsovereenkomst getekend. Het reglement, noch de overeenkomst is aan hem voorgelegd.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter.
Uit nader onderzoek is gebleken dat klager wel degelijk een arbeidsovereenkomst heeft getekend. Deze is door de directeur bij zijn reactie op klagers beroepschrift gevoegd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat het arbeidsreglement van het h.v.b. Arnhem-Zuid een voor alle in die inrichting verblijvende gedetineerden geldende regeling is.
Ingevolge artikel 60, eerste lid, Pbw, kan een gedetineerde beklag doen bij de beklagcommissie over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. Als regel is derhalve geen beklag mogelijk tegen een voor allegedetineerden geldende regeling.
De uitspraak van de beklagrechter kan om die reden niet in stand blijven en klager dient alsnog niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.R. Kruithof, secretaris, op 11 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven