Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1250/GA, 15 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:15-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 15/1250/GA

betreft: [klager] datum: 15 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Berg te Arnhem, betreffende de vermissing van een riem, een trainingspak en een paar slippers na klagers overplaatsing,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beklag is gedateerd 16 december 2014 en is ingekomen bij het secretariaat van de commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden op 22 december 2014, derhalve binnen de beklagtermijn. Klager is dan ook ontvankelijk in zijn
beklag.

Het ontruimingsverslag van de locatie De Berg te Arnhem vermeldt niet de goederen die klager stelt gemist te hebben bij ontvangst ervan in de p.i. Leeuwarden. Nu deze goederen op de lijst ontbreken en klager niet heeft onderbouwd dat hij de betreffende
goederen in de locatie De Berg rechtmatig onder zich had, kan de locatie De Berg niet aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing ervan. Dit leidt ertoe dat de klacht van klager ongegrond zal worden verklaard evenwel met wijziging van de gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. van Eijk, secretaris, op 15 september 2015

secretaris voorzitter

Naar boven