Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1413/GA, 27 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1413/GA

betreft: [klager] datum: 27 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. S.G.E. Koumans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 april 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de hygiëne in de BZT-ruimte.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is toegelicht dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagrechter.

De directeur heeft daarop schriftelijk gereageerd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie constateert dat het beklag de hygiëne in de BZT-ruimte betreft, meer in het bijzonder een verstopt doucheputje. Dit betreft geen door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing waartegen, op grond van artikel 60, eerste
lid, van de Pbw, beklag open staat. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter derhalve vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. M. van Eijk, secretaris, op 27 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven