Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1307/GA, 1 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:01-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1307/GA

betreft: [klager] datum: 1 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 27 juni 2002 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Haaglanden, locatie Zoetermeer te Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het tot drie maal toe verstrekt krijgen van varkensvlees, terwijl klager islamiet is.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Hij is het niet eens met de uitspraak. De beklagcommissie had de inhoud van de uitspraak vooraf al vastgesteld.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Vaststaat dat aan klager varkensvlees is verstrekt. Dit is onjuist. Zolang een dergelijke verstrekking nog min of meer een incident is, waarbij de directeur er na constatering op toeziet dat zonodig maatregelen worden genomen, kanvan een eigen verantwoordelijkheid van de directeur nog niet worden gesproken. Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hetberoep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.
Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 1 november 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven