Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1623/GA, 12 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:12-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1623/GA

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. H. Blaauw, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 april 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 12,50 toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers klacht dat hem gedurende de periode dat hij in een strafcel zat geen matras is verstrekt, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat het verschaffen van een matras door de arts was voorgeschreven, klager meerdere keren om een matras heeft gevraagd en het een periode van veertien dagen betrof.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. M. van Eijk, secretaris, op 12 augustus 2015

secretaris voorzitter

Naar boven