Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1165/GA, 4 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 02/1165/GA

betreft: [klager] datum: 4 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 13 juni 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[klager], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 10 juni van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuw Vosseveld te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 september 2002, gehouden in de p.i. Nieuw Vosseveld, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager te laat is opgeroepen voor zijn bezoek.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ik ben te laat opgeroepen voor het bezoek, dat van 15.15 uur tot 16.15 uur zou zijn. Er was een lange rij bij de voorportier, zodat mijn bezoek eerst om 15.30 uur in de bezoekzaal was. Om 15.40 uur moest mijn bezoek zelf naar debalie om mij te laten oproepen. Vervolgens moest ik nog tien minuten op het transport wachten, zodat ik uiteindelijk pas om 16.00 uur in de bezoekzaal was.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Om te voorkomen dat het bezoek enige tijd bij de voorportier moet wachten wegens drukte, wordt geadviseerd om ruim op tijd aanwezig te zijn. De vraag is in de onderhavige zaak op welk tijdstip het bezoek zich heeft gemeld.

De beroepscommissie heeft aan de unit-directeur de gelegenheid geboden na te gaan op welk tijdstip het bezoek bij de voorportier geregistreerd is. Dit bleek om 15.44 uur te zijn.

3. De beoordeling
Uit de nader door de directeur gedane mededeling blijkt dat het bezoek van klager zich eerst om 15.44 uur heeft gemeld, terwijl het bezoek had kunnen aanvangen om 15.15 uur.
Dat klager uiteindelijk, zoals hij zelf heeft verklaard, om 16.00 uur in de bezoekzaal was, dus een kwartier nadat zijn bezoek zich had gemeld, acht de beroepscommissie het niet te vermijden gevolg van de inrichtingsregel, dat degedetineerde eerst naar de bezoekzaal gaat, als het bezoek zich heeft gemeld en mitsdien niet onredelijk of onbillijk.
Het beroep is derhalve ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 4 november 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven