Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1308/GA, 6 augustus 2015, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 15/1308/GA

betreft: [klager] datum: 6 augustus 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Schie te Rotterdam,

gericht tegen een uitspraak van 21 april 2015 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 juli 2015, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager en – telefonisch – [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie De Schie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van klagers kleding en schoenen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en heeft nog geen tegemoetkomingsbeslissing genomen.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Niet wordt betwist dat het postpakket met klagers kleding en schoenen is verzonden. Dit pakket is echter – hoewel het Track
& Trace document dat aangeeft – nooit bij de locatie De Schie afgeleverd. Er is ook niet getekend voor ontvangst. Klager heeft het Track & Trace document niet ter zitting van de beklagcommissie overgelegd. Daardoor kan de betrouwbaarheid van dit
document niet worden gecontroleerd.

Klager heeft daarop als volgt – zakelijk weergegeven – gereageerd. Het postpakket is bij de locatie De Schie afgeleverd. Klager verwijst daartoe naar het ter zitting van de beroepscommissie overgelegde Track & Trace document. Voorts heeft hij
printscreens van internetpagina’s overgelegd waar de aankoopprijzen van de vermiste kleding en schoenen op is vermeld. Hij heeft de door hem opgegeven aankoopprijs van de schoenen, Nike Air Max, ter zitting met € 5,= verlaagd.

3. De beoordeling
Op grond van het door klager ter zitting overgelegde Track & Trace document, dat door de beroepscommissie ter zitting op de internetwebsite van PostNL is gecontroleerd, acht de beroepscommissie aannemelijk dat het voor klager bestemde postpakket bij de
locatie De Schie is afgeleverd. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan dan ook niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming nu de beklagcommissie met inachtneming van onderhavige uitspraak een tegemoetkomingsbeslissing zal nemen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Waarden, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. G.M. Mohanlal, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 6 augustus 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven