Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1071/GA, 23 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1071/GA

betreft: [klager] en vier andere klagers (zie bijlage) datum: 23 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[klager] en vier andere klagers (zie bijlage), verder te noemen klagers,

gericht tegen een uitspraak van 13 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klagers om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de invoering van een nieuwe beddengoedregeling.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klagers en de directeur
Klagers hebben het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. In de periode van 8 februari 2015 tot begin april 2015 zijn aan klagers door de invoering van de nieuwe beddengoedregeling slechts drie (in plaats van
vijf) grote handdoeken verstrekt. De directeur en de beklagrechter erkennen dat dit onvoldoende is. Verzocht wordt te oordelen dat de directeur zijn zorgplicht met betrekking tot de hygiëne in ieder geval in de periode van 8 februari 2015 tot begin
april 2015 heeft geschonden en voor de schade die daaruit voortvloeit aansprakelijk is. Verzocht wordt bovendien te oordelen dat de sanctieregeling nietig is wegens strijd met de wet.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter. Voorts stelt de directeur dat hij adequaat heeft gereageerd, nadat gebleken was dat het vernieuwde linnenpakket te beperkt was. Gedetineerden hebben het linnengoed in bruikleen van de
p.i. en dienen ervoor te zorgen dat het pakket volledig en onbeschadigd wordt teruggegeven. Gedetineerden zijn over de kosten die in rekening gebracht worden bij verlies of beschadiging op de hoogte gebracht bij de invoering van de nieuwe regeling.

3. De beoordeling
De beroepscommissie constateert dat het beklag is gericht tegen de invoering van de nieuwe beddengoedregeling. Dit betreft een algemene voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende regel. Hiertegen staat op grond van artikel 60 van de
Pbw geen beklag open, tenzij die algemene regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter derhalve vernietigen en klagers alsnog niet-ontvankelijk verklaren in hun
beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klagers alsnog niet-ontvankelijk in hun beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. van Eijk, secretaris, op 23 juli 2015

secretaris voorzitter

Bijlage

Klagers

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]

Naar boven