Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0947/TA, 22 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:22-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/947/TA

betreft: [klager] datum: 22 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, betreffende de vermissing van een DVD-speler, een kabel en een deel van zijn kleding,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsvrouw mr. A.J. van der Velden om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klagers raadsvrouw heeft verzocht om het beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie overweegt dat het verzoek niet is onderbouwd en dat zij zich aan de hand van de stukken voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen. De
beroepscommissie wijst het verzoek af.

Klager heeft in beroep aangegeven dat hem in FPC Veldzicht, waar hij tijdelijk was geplaatst, is aangeboden om de dozen met zijn eigendommen die vanuit de FPC De Rooyse Wissel naar FPC Veldzicht waren verzonden uit te pakken, maar dat hij dat heeft
geweigerd omdat hij dat onzin vond. Klager heeft pas in de FPC de Kijvelanden de inhoud van de dozen gecontroleerd. Door zo te handelen heeft klager de termijn voor het indienen van een klacht omtrent vermissing van eigendommen door toedoen van de
Rooyse Wissel overschreden. Een rechtvaardiging hiervoor heeft klager niet gegeven.

Hetgeen in beroep is aangevoerd is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Zij zal derhalve het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagrechter
bevestigen met aanvulling van de gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr.drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 juli 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven