Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0379/GA, 16 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:16-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/379/GA

betreft: [klager] datum: 16 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Ppw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 mei 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 juni 2015, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, is namens de directeur van de locatie Roermond [...], juridisch medewerker bij de locatie Roermond, gehoord.
Klager, die op eigen gelegenheid naar de zitting kon komen, is, hoewel hij daartoe behoorlijk is opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de informatievoorziening over het verblijf in een meerpersoonscel.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is niet adequaat geïnformeerd over de regels met betrekking tot plaatsing op een meerpersoonscel. De
huisregels zijn niet beschikbaar op cel. Een exemplaar van de huisregels dat klager in handen heeft weten te krijgen bevat geen regels over plaatsing op een meerpersoonscel. Door het personeel wordt klager verschillend geïnformeerd. Hij raakt hier
gestrest van. Nadat klager vier maanden op een meerpersoonscel had verbleven, kwam hij er achter dat de termijn voor verblijf op een meerpersoonscel was verstreken. Ook hier was hij niet over geïnformeerd. Voorts klopt het niet dat hij zelf zijn
celgenoot mocht uitkiezen. Hij kreeg een lijst met medegedetineerden voorgelegd waar hij uit moest kiezen. Klager is een niet-roker en op de lijst stonden alleen rokers.

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft zijn celgenoot zelf uitgekozen. Hij heeft zelf gekozen voor een roker. Het klopt niet dat hij enkel kon
kiezen uit rokers. Het recht van gedetineerden op een rookvrije cel wordt gerespecteerd, maar het staat gedetineerden die niet roken wel vrij zelf te kiezen voor een rokende celgenoot. Gedetineerden kunnen aan de hand van een lijst precies zien wanneer
zij aan de beurt zijn voor plaatsing op een meerpersoonscel. Op 4 december 2014 eindigde de termijn van drie maanden. Het was klagers eigen verzoek om langer op de meerpersoonscel te verblijven. Hij heeft daarom tot 26 januari 2015 op de
meerpersoonscel
verbleven. De regels met betrekking tot meerpersoonscelplaatsing zijn vermeld in de huisregels. Naar aanleiding van de nieuwe regeling model huisregels zijn de huisregels in de locatie Roermond opnieuw vastgesteld door de directie op 1 november 2014 en
verspreid in de inrichting. Daarnaast zijn deze ter inzage neergelegd op de verblijfsafdelingen en in de bibliotheek. Voorts is klager ook door middel van de afdelingsregels geïnformeerd over de regels omtrent meerpersoonscelplaatsing. Verwezen wordt
naar “Informatieblad Penitentiaire Inrichtingen Zuid-Oost Afdeling C”.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan niet leiden tot een ander oordeel dan dat van de beklagcommissie. De beroepscommissie heeft hierbij in aanmerking genomen dat in zowel de huisregels van de locatie Roermond, als in het op klagers afdeling beschikbare
“Informatieblad Penitentiaire Inrichtingen Zuid-Oost Afdeling C” regels zijn opgenomen omtrent plaatsing op een meerpersoonscel. Voorts is onweersproken dat een lijst beschikbaar was waarop zichtbaar was in welke periode klager op de meerpersoonscel
diende te verblijven en op basis waarvan hij een celgenoot kon uitkiezen. Gelet hierop is niet aannemelijk geworden dat de directeur enige zorgplicht van de Pbw heeft geschonden. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem -Broos en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 16 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven