Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0898/TA, 15 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:15-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/898/TA

betreft: [klager] datum: 15 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Polderman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting, betreffende het niet doorgeven van de inhoud van een telefoontje van klagers raadsman,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. R. Polderman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Anders dan de beklagrechter stelt de beroepscommissie vast dat geen sprake is van schending van contact met de buitenwereld. In het onderhavige geval heeft de raadsman immers de sociotherapie telefonisch laten weten voornemens te zijn klager de
volgende
dag te komen bezoeken en is klager 20 minuten na dit telefoongesprek hiervan op de hoogte gesteld. Klager zal daarom alsnog niet-ontvankelijk in het beklag worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 15 juli 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven