Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0784/GA, 13 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:13-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/784/GA

betreft: [klager] datum: 13 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het voornemen van de casemanager klager te degraderen naar het basisprogramma.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De casemanager vond het geen zin meer hebben een nieuw reclasseringsrapport uit te laten brengen. Klager zou worden gedegradeerd naar het basisprogramma.

Namens de directeur is daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter. Voorts kan de directeur zich vinden in de uitspraak van de beklagrechter. Het beklag van 21 januari 2015 is enkel gericht tegen de gedraging van de casemanager. Klager is op 29
januari 2015 gedegradeerd.

3. De beoordeling.
In beroep is door klager de beslissing van 29 januari 2015 van de directeur overgelegd waarin klager wordt gedegradeerd naar het basisprogramma. Het beklag kan hier niet tegen zijn gericht, aangezien het klaagschrift van een eerdere datum is. Hetgeen
in
beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 13 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven