Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0929/GA, 13 juli 2015, beroep
Uitspraakdatum:13-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/929/GA

betreft: [klager] datum: 13 juli 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 maart 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het plaatsen van klager op een meerpersoonscel waardoor de maximale termijn voor plaatsing wordt overschreden.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Het personeel op de afdeling handelt willekeurig. Klager heeft de inrichting verzocht een maximale termijn aan te houden gedurende welke klager op een
meerpersoonscel kan worden geplaatst. Klager had een contra-indicatie tot 16 maart 2015 in verband met drie sterfgevallen in korte tijd. De kans bestaat dat hij nadien weer op een meerpersoonscel wordt geplaatst.

De directeur heeft hier als volgt op gereageerd. Klager heeft sinds zijn binnenkomst in de locatie Roermond op 7 januari 2015 verbleven op een enkele cel, eerst op afdeling C en vanaf 26 februari 2015 op afdeling D.

3. De beoordeling
Klager heeft op 14 januari 2015 zijn klacht ingediend met betrekking tot zijn vermeende plaatsing op een meerpersoonscel. Uit het verweerschrift van de directeur van 11 mei 2015 wordt echter duidelijk dat klager vanaf zijn binnenkomst in de inrichting
op 7 januari 2015 en in ieder geval tot de datum van voormeld verweerschrift niet op een meerpersoonscel heeft verbleven. Van een beslissing in de zin van artikel 60 Pbw is daarom geen sprake; klager kan niet klagen over mogelijke toekomstige
beslissingen van de directeur. De uitspraak van de beklagcommissie zal daarom worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 13 juli 2015

secretaris voorzitter

Naar boven