Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1059/GB, 18 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:18-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/1059/GB

Betreft: [klager] datum: 18 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.P. Plasman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 31 maart 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de selectiebeslissing voor deelname aan een penitentiair programma (p.p.) met bijzondere voorwaarden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 3 januari 2012 gedetineerd. Hij nam sinds 2 januari 2015 deel aan een p.p. Op 26 januari 2015 is beslist tot beëindiging van deelname aan het p.p. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 10 maart 2015 met kenmerk
15/623/GB is klager op 12 maart 2015 opnieuw geselecteerd voor deelname aan een p.p. met als bijzondere voorwaarden een contact- en locatieverbod en elektronisch toezicht. Klager heeft tegen deze beslissing een bezwaarschrift ingediend dat op 31 maart
2015 ongegrond is verklaard. Inmiddels is klagers verblijfsvergunning op 14 april 2015 ingetrokken, hetgeen tot gevolg heeft dat hij geen rechtmatig verblijf in Nederland meer heeft. Zijn deelname aan een p.p. is op grond hiervan beëindigd en hij is op
24 april 2015 geplaatst in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden. Inmiddels is hij op 4 mei 2015 overgeplaatst naar de p.i. Ter Apel.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 24 april 2015 is geplaatst in de p.i. Leeuwarden en er op klager na de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf een vertrekplicht rust, kan hij, gelet op artikel 6, onder b, van de Penitentiaire maatregel niet langer in aanmerking komen
voor
deelname aan een p.p. Het belang aan zijn beroep is derhalve komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
E.M. Breugem, secretaris, op 18 juni 2015

secretaris voorzitter

Naar boven