Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0144/GA, 5 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:05-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/144/GA

betreft: [klager] datum: 5 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 december 2014 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Alphen aan den Rijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het ontbreken van condooms in de BZT-kamer.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft geen gebruik gemaakt van de bel in de BZT-kamer, want bellen tijdens het bezoekmoment betekent doorgaans dat het BZT wordt beëindigd.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Daaraan is toegevoegd dat klager er zelf voor gekozen geen gebruik te maken van de bel in de BZT-kamer.

3. De beoordeling
Het beklag is gericht tegen het ontbreken van condooms in de BZT-kamer. Niet is gebleken dat klager heeft gevraagd om condooms. Derhalve is ook geen beslissing genomen door of namens de directeur jegens klager als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van
de Pbw. De beroepscommissie overweegt dan ook dat klager niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard in zijn beklag. Zij zal de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en zal klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 5 juni 2015

secretaris voorzitter

Naar boven