Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0588/TA, 4 juni 2015, beroep
Uitspraakdatum:04-06-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/588/TA

betreft: [klager] datum: 4 juni 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 februari 2015 van de beklagcommissie bij de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting, betreffende het verbod om klachten voor medeverpleegden te schrijven,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsvrouw mr. S. Marjanovic om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Blijkens de toelichting van de inrichting is besloten klager om behandelinhoudelijke redenen te begrenzen in het schrijven van klachten voor medeverpleegden.
Nu daarbij geen recht als bedoeld in art. 56, eerste lid aanhef en onder e, van de Bvt is beperkt is klager niet-ontvankelijk in het beklag. De beroepscommissie zal derhalve het beroep ongegrond verklaren met wijziging van gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr.drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 juni 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven