Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1311/GV, 19 mei 2015, beroep
Uitspraakdatum:19-05-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1311/GV

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 april 2015 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Het aanvragen van een nieuw paspoort is heel belangrijk voor klager. Hij heeft daartoe eerst een verzoekbriefje ingediend bij zijn casemanager. Zijn casemanager deelde hem mede dat de locatie Roermond wel
identiteitsbewijzen, maar geen paspoorten kan laten maken. Ook tijdens een persoonlijk gesprek met zijn casemanager bleek de aanvraag van een paspoort niet mogelijk. Nadien heeft hij telefonisch contact opgenomen met een medewerker van de afdeling
burgerzaken bij de gemeente Rotterdam die hem vertelde dat hij niet in het bezit mag zijn van zowel een paspoort als een identiteitsbewijs. Het verlenen van incidenteel verlof is derhalve noodzakelijk om een paspoort bij de gemeente Roermond aan te
vragen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Het verlaten van de inrichting om een nieuw paspoort aan te vragen is op dit moment niet noodzakelijk. De directeur kan een identiteitsbewijs laten maken en klagers paspoort
verloopt op 31 augustus 2015. Voorts valt de einddatum van zijn detentie op of omstreeks 4 juli 2018.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Roermond heeft negatief geadviseerd ter zake van de
verlofaanvraag. Daarbij is aangevoerd dat er geen noodzaak bestaat om klager incidenteel verlof te verlenen. Klager kan binnen de locatie Roermond een identiteitsbewijs verkrijgen en hij kan een nieuw paspoort aanvragen op het moment dat hij voor
reguliere vrijheden in aanmerking komt. Voorts is zijn huidige paspoort geldig tot 31 augustus 2015.
Het MDO heeft negatief geadviseerd ter zake van de verlofaanvraag. Er bestaat geen noodzaak tot het verlenen van incidenteel verlof, omdat klager een identiteitsbewijs binnen de locatie Roermond kan verkrijgen. De gemeente Roermond maakt sinds 1
januari
2014 geen paspoorten meer voor de locatie Roermond.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van tien jaar met aftrek, wegens verkrachting en mishandeling. Aansluitend dient hij een gevangenisstraf van drie maanden te ondergaan. De einddatum van de detentie valt op of omstreeks 4 juli 2018.

Incidenteel verlof kan op grond van het bepaalde in artikel 21, eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn
aanwezigheid
noodzakelijk is.

Uit het advies vrijheden blijkt dat de locatie Roermond identiteitsbewijzen kan laten maken. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat het verlenen van incidenteel verlof om een nieuw paspoort aan te vragen niet noodzakelijk is. Derhalve kan
de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende, in dit stadium van zijn detentie niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem- Broos en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van R. Boerhof, secretaris, op 19 mei 2015

secretaris voorzitter

Naar boven