Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4845/TA, 29 april 2015, beroep
Uitspraakdatum:29-04-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4845/TA

betreft: [klager] datum: 29 april 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 november 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. B.H.J. van Rhijn om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft schending van het recht op vrijheid van meningsuiting door stukken van klager van het intranet te verwijderen en klagers toegang tot het intranet te blokkeren.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De inrichting heeft stukken van klager van intranet verwijderd. Hieruit blijkt dat de inrichting er systematisch op los liegt als zij stelt dat zij met
klager een redelijk en passend traject wil ingaan, dat klager niet zou meewerken aan een passende behandeling en dat de door de inrichting opgelegde maatregelen passend zouden zijn. De door de inrichting in de schorsingszaak 14/3708/STA gegeven
informatie is verouderd. Klagers account was helemaal niet geblokkeerd vanwege verkeerd inloggen. Door de beheerder van de IT van de inrichting was een map met zijn stukken verwijderd. De inrichting heeft zijn account helemaal verwijderd omdat uit de
daarin opgenomen stukken van klager voor iedereen in de inrichting duidelijk was geworden op welke wijze de inrichting te werk gaat, namelijk door via leugens en bedrog een zogenaamde allochtoon in de tbs te houden en zelfs te proberen plat te spuiten.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de reactie op schorsingszaak 14/3708/STA is toegelicht dat klager op het netwerk van de leefgroep een map heeft geplaatst met
daarin stukken die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van zijn tbs (stukken die ook te vinden zijn op zijn externe website). Medewerkers van de inrichting hebben geen stukken uit die map verwijderd. De toegang van klager tot het
patiënten-netwerk
is geblokkeerd. Niet door toedoen van medewerkers van de inrichting, maar als gevolg van de automatische blokkering door het systeem na invalide aanmeldpogingen.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Ook in beroep kan, in het licht van de ontkenning van de inrichting, niet op grond van de enkele stelling
van klager worden vastgesteld dat medewerkers van de inrichting actief betrokken zijn geweest bij het verwijderen van klagers map van het intranet en het blokkeren van zijn toegang daartoe.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr. Drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 29 april 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven