Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4574/GA, 26 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4574/GA

betreft: [klager] datum: 26 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K. Blonk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 december 2014 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden, betreffende de wijze waarop door de inrichting de USB aansluiting van ingevoerde televisies onklaar wordt gemaakt en de hoogte van
de kosten hiervan,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Leeuwarden in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beroepscommissie constateert dat het beklag is gericht tegen een algemene voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende regel. Hiertegen staat op grond van artikel 60 van de Pbw geen beklag open, tenzij die algemene regel in strijd
is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie derhalve vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van R. Boerhof, secretaris, op 26 maart 2015

secretaris voorzitter

Naar boven