Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1147/GB, 7 oktober 2002, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/1147/GB

Betreft: [klager] datum: 7 oktober 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 juni 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.Serrarens, namens

[...], geboren op [1953], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 februari 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Geerhorst toegewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 april 2001 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Overmaze. Op 28 februari 2002 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. De Geerhorst.

3. Ontvankelijkheid
Klager heeft een verzoekschrift ingediend om te worden overgeplaatst naar het h.v.b. De Geerhorst.
Op 27 februari 2002 heeft de selectiefunctionaris dit verzoek toegewezen en klager geselecteerd voor het h.v.b. De Geerhorst.
Nu geen sprake is van een afwijzing van een verzoek om overplaatsing, dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 7 oktober 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven