Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4434/SGA, 3 december 2014, schorsing
Uitspraakdatum:03-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/4434/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 3 december 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de
(verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie, inhoudende de toekenning van de kleur “oranje” (zoals vermeld in het beleidsprogramma “Dagprogramma, beveiliging en toezicht op maat”).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 27 november 2014 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 3 december 2014.

1. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de directeur is vast komen te staan dat aan verzoeker, gelet op zijn gedrag, bij wijze van waarschuwing de status “oranje” is toegekend. Die waarschuwing en kleurtoekenning zijn geen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste
lid, van de Pbw. Om die reden kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 3 december 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven