Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4402/GB, 25 februari 2015, beroep
Uitspraakdatum:25-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/4402/GB

Betreft: [klager] datum: 17 februari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.A. Klaver, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 november 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft beslist dat klager zich niet hoeft te melden op 11 december 2014 in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf van 60 dagen.

2. De feiten
Op 13 november 2014 is klager opgeroepen zich op 11 december 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos voor het ondergaan van 60 dagen gevangenisstraf. Op 17 november 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Op 25
november 2014 heeft de selectiefunctionaris beslist dat klager zich niet hoeft te melden in voornoemde gevangenis.

3. Ontvankelijkheid
Nu op 25 november 2014 de selectiefunctionaris heeft beslist dat klager zich niet hoeft te melden in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos voor de tenuitvoerlegging van voornoemde gevangenisstraf, is het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. Om
deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

Met betrekking tot het verzoek om vergoeding van de gemaakte proceskosten merkt de beroepscommissie op dat de Pbw noch de Pm de mogelijkheid van een veroordeling van een of beide partij(en) in de kosten van de procedure en/of rechtsbijstand kent.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 17 februari 2015

secretaris voorzitter

Naar boven