Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3404/GA, 27 januari 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3404/GA

betreft: [klager] datum: 27 januari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.K. Bhadai, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 september 2014 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen, betreffende een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van zeven dagen wegens het feit dat uit een
drugstest bleek dat de op klagers cel aangetroffen verpakking met wit poeder amfetamine betrof en het afwachten van de resultaten van nader onderzoek hiervan door het laboratorium,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Esserheem in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Namens klager is verzocht om het beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek, dat niet is onderbouwd, af. Zij acht zich op basis van de stukken voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen.

Op klagers cel is een plastic omhulsel met daarin drie losse zakjes met wit poeder aangetroffen. Een uitgevoerde test duidde op aanwezigheid van sporen van een amfetamine achtige stof. De orde en veiligheid binnen de inrichting rechtvaardigen
vervolgens het opleggen van een ordemaatregel aan klager in afwachting van de resultaten van het nader uit te voeren onderzoek. De beroepscommissie zal het beroep dan ook ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met
aanvulling van de gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van R. Boerhof, secretaris, op 27 januari 2015

secretaris voorzitter

Naar boven