Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4815/SGA, 31 december 2014, schorsing
Uitspraakdatum:31-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/4815/SGA
Betreft : [klager] datum: 31 december 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. D.C. Vlielander, namens

[...], verder verzoekster te noemen, verblijvende in de locatie Ter Peel.

Verzoekster vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de verdere tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie, inhoudende een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een
afzonderingscel voor de duur van veertien dagen met cameraobservatie.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 31 december 2014.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
verdere tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoekster meerdere malen in een observatiecel heeft verbleven omdat er duidelijke
signalen
waren dat verzoekster zichzelf iets zou aandoen. Bij binnenkomst heeft verzoekster herhaaldelijk geroepen “I’m gonna kill myself”. Op 24 december 2014 kreeg verzoekster de uitspraak van het hoger beroep. Verzoekster was van slag en haar mentor
vertrouwde dit niet. De directeur heeft verzoekster zelf gesproken. Verzoekster mag tijdens het dagprogramma meedoen met de activiteiten op de afdeling. Het verzoek zal worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 31 december 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven