Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4589/SGA, 12 december 2014, schorsing
Uitspraakdatum:12-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/4589/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 12 december 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. B.A.M. Hendrix, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Sittard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 9 december 2014, inhoudende een disciplinaire straf van vijf dagen
opsluiting in een strafcel.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 9 december 2014 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 11 december 2014.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Namens verzoeker is het schorsingsverzoek schriftelijk toegelicht.

De directeur heeft zijn standpunt ten aanzien van het schorsingsverzoek schriftelijk kenbaar gemaakt.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.
De voorzitter neemt hierbij in aanmerking dat op klagers cel, die hij deelt met een medegedetineerde, contrabande is aangetroffen, onder andere in een open pak macaronimix. Ook is klager betrapt op het ‘hengelen’ oftewel het via een touwtje doorgeven
van iets aan zijn celgenoot die op dat moment in de luchtbox verbleef van de isolatiecel. De beklagcommissie zal de achtergronden van deze feiten moeten onderzoeken en daarbij ook moeten nagaan of klager kan hebben geweten van de contrabande op zijn
cel. Nu in het verslag wordt gesproken over een open pak macaronimix gaat de voorzitter naar zijn voorlopig oordeel er vanuit dat dat voldoende aannemelijk is geworden. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 12 december 2014

secretaris voorzitter

Naar boven