Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1343/TA, 2 oktober 2002, beroep
Uitspraakdatum:02-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Huisregels  v

Uitspraak

nummer: 02/1343/TA

betreft: [klager] datum: 2 oktober 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 5 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 18 juni 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 augustus 2002, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Overijssel, locatie Zwolle te Zwolle, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting mr. [...]. Hiervan is hetaangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het rookbeleid binnen de inrichting.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Als gevolg van de invoering van het nieuwe rookbeleid dat op 1 mei 2001 is ingegaan zit klager gedwongen veel vaker op zijn kamer waarhij kan roken terwijl het in het kader van zijn behandeling beter is dat hij veel op de afdeling verblijft. Het beleid belemmert klagers vrijheden.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het nieuwe rookbeleid is door de Raad van Bestuur in overleg met de bewonersraad en andere vertegenwoordigersvan de organisatie vastgesteld. In de kliniek geldt een algeheel rookverbod met uitzondering van de kamers van de bewoners (mits de deur gesloten wordt), de patio en twee logeerkamers. De patio diende eerst beveiligd te worden. Opbasis van de vigerende regelgeving is het mogelijk om roken in gebouwen volledig uit te bannen. Klager meent een recht op roken te hebben. Dit is echter niet het geval.

3. De beoordeling
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist waarbij de beroepscommissie de voorkeur geeft aan een redactionele wijziging van de laatste, dragende,overweging. Deze komt dan te luiden dat de Bvt niet voorziet in de mogelijkheid om in beklag te gaan tegen een algemene regeling.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. E.J. Hofstee en dr. F. Koenraadt, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 02 oktober 2002

secretaris voorzitter

nummer: 02/1343/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 28 augustus 2002, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Overijssel, locatieZwolle, te Zwolle.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: mr. E.J. Hofstee en dr. F. Koenraadt.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord zijn klager en namens het hoofd van de inrichting [...].

Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Als gevolg van de invoering van het nieuwe rookbeleid dat op 1 mei 2001 is ingegaan zit klager gedwongen veel vaker op zijn kamer waar hij kan roken terwijl het in het kader van zijn behandeling beter is dat hij veel op de afdelingverblijft. Het beleid belemmert klagers vrijheden.
Klager vindt het absurd dat de beklagcommissie er veertien maanden zonder enige uitleg over gedaan heeft om tot een uitspraak te komen.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
Het nieuwe rookbeleid is door de Raad van Bestuur in overleg met de bewonersraad en andere vertegenwoordigers van de organisatie vastgesteld. In de kliniek geldt een algeheel rookverbod met uitzondering van de kamers van de bewoners(mits de deur gesloten wordt), de patio en twee logeerkamers. De patio diende eerst beveiligd te worden. De vertraging in de behandeling van zaken bij de beklagcommissie is ontstaan in verband met een enorme toeloop aan zaken.Voorts is een nieuwe voorzitter aangetreden en was het secretariaat onderbezet. De beklagcommissie betreurt de ontstane vertraging.

secretaris voorzitter

Naar boven