Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1625/JA, 2 oktober 2002, beroep
Uitspraakdatum:02-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1625/JA

betreft: [klager] datum: 2 oktober 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennis genomen van een op 25 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder klager te noemen, geboren op [...] (1984),

gericht tegen een uitspraak d.d. 24 juli 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hartelborgt te Spijkenisse, betreffende de samenstelling, (on)smakelijkheid en temperatuur van deklager op 17 juli 2002 verstrekte warme maaltijd,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft zitting gehouden op 16 september 2002 in de j.j.i. 't Nieuwe Lloyd te Amsterdam.
Klagers heeft blijkens zijn bij het secretariaat van de Raad ingekomen faxbericht d.d. 16 september 2002 schriftelijk verklaard geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid zijn beroep ter zitting toe te lichten; hij wenstafstand van zijn klacht te nemen.
De directeur van de j.j.i. De Hartelborgt heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klagers enkele mededeling dat hij afstand van zijn klacht wenst te nemen kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet als een intrekking van het beroep worden beschouwd. Daarom neemt de beroepscommissie het beroep inbehandeling.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voorzover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond wordenverklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J.A.C. Bartels, voorzitter, prof.dr. R.A.R. Bullens en mr. F.G.A. ten Siethoff, leden, bijgestaan door mr. C.F. Swart-Babbé, secretaris, op 2 oktober 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven