Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3813/GB, 17 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:17-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/3813/GB

Betreft: [klager] datum: 17 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 oktober 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 24 oktober 2014 bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad te melden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 26 september 2014 is klager opgeroepen zich op 24 oktober 2014 te melden in de p.i. Lelystad voor het ondergaan van 30 dagen gevangenisstraf. Op 2 oktober 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 6 oktober 2014 ongegrond is
verklaard. Op 17 oktober 2014 heeft de selectiefunctionaris per brief alsnog aan klager uitstel verleend tot 23 april 2015 voor het ondergaan van de tenuitvoerlegging van de aan klager opgelegde gevangenisstraf van 30 dagen.

3. Ontvankelijkheid
Nu op 17 oktober 2014 alsnog aan klager uitstel is verleend tot 23 april 2015 voor het ondergaan van de tenuitvoerlegging van voornoemde gevangenisstraf, is er thans geen belang meer bij beoordeling van het beroep. Om deze reden dient klager
niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 17 november 2014

secretaris voorzitter

Naar boven