Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0921/SGA, 20 maart 2014, schorsing
Uitspraakdatum:20-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/921/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 20 maart 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[ ], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Roermond.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van art. 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 15 maart 2014, inhoudende dat verzoeker tijdens zijn recreatietijd
aandacht moet besteden aan zijn persoonlijke verzorging (zoals douchen en reinigen).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 15 maart 2014 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 19 maart 2014. Verzoekers raadsman, mr Th.J.A. Winnubst, heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een
nadere reactie te geven op het door verzoeker ingediende schorsingsverzoek.

1. De beoordeling
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij er bezwaar tegen heeft dat hij zich tijdens de recreatietijd moet douchen, zijn verblijfsruimte moet reinigen en vuile was moet omwisselen voor schone. Verzoeker stelt dat ingevolge de Pbw recreatietijd niet is
bestemd
voor persoonlijke verzorging. De directeur heeft primair aangevoerd dat verzoeker in dit geval geen belang heeft bij een voorlopige beslissing en subsidiair dat in de locatie Roermond wordt voldaan aan het gestelde in art. 49 van de Pbw inhoudende dat
een gedetineerde recht heeft op ten minste zes uren recreatieve activiteiten. Aan de voorwaarde dat de combinatie van recreatie met persoonlijke verzorging mogelijk is mits er voldoende zelfstandige tijd is ingepland voor persoonlijke verzorging, wordt
volgens de directeur ook voldaan. Zo hebben de gedetineerden op verzoekers afdeling onder meer vier uren recreatie in het weekend, in twee blokken van aaneengesloten uren.

De voorzitter overweegt dat verzoeker vraagt om schorsing van de tenuitvoerlegging van een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel, inhoudende de wijze waarop binnen de locatie Roermond invulling wordt gegeven aan
de recreatie.
Een dergelijke algemene regel is geen beslissing als bedoeld in art. 60, eerste lid, van de Pbw en tegen die regel staat geen beklag open. Om die reden kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 20 maart 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven